САДРЖАЈ ПРОГРАМА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА ПЕТИ РАЗРЕД.

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ (14)

При реализацији тематске целине „Оперативни систем“ треба упознати ученике са оперативним системом Windows или Linux. Потребно је на самом почетку упознати ученике са графичким радним окружењем, са посебним нагласком на радну површину – Desktop и његове делове (Taskbar, иконице, позадинска слика). Објаснити ученицима шта је Shortcut и употребу десног и левог клика мишем. објаснити ученицима рад са објектима у My Computer-у. У оквиру ове наставне јединице упознати их са организацијом дискова, датотека и директоријума. Објаснити преносне и фиксне меморијске медијуме: дискете, CD и DVD, Flash меморије као и хард дискове. Пошто су ученици савладали овај део програма треба их упознати са програмом за управљање датотекама и директоријумима, Windows Explorer. Ученицима указати на сличности са иконом My Computer…

РАД СА ТЕКСТОМ (14)

При реализацији тематске целине „Рад са текстом“ показати ученицима на које се начине може покренути програм за обраду текста (иконица, Start/Programs, Start/Run). Посебну пажњу обратити на радни простор као и на главни мени и траку са алатима. Сваки ученик треба да научи како се постављају и уклањају toolbar-ови. Показати ученицима како се креира нови документ, односно како се отвара већ постојећи. Објаснити како се снима документ и нарочито нагласити разлику између команди Save и Save As. Пошто су обрађене основне команде File менија објаснити ученицима како се одређује изглед и величина стране, као и маргине (дијалог Page Setup)…

УВОД У МУЛТИМЕДИЈУ (8)

При реализацији тематске целине „Увод у мултимедију“ ученике упознати са појмом мултимедија. Оспособити ученике да користе неке најчешће употребљаване апликације за рад са мултимедијом (нпр. Media Player, Real Player, Micro DVD …). Дати им основне информације о преносу, обради и репродукцији слике и звука на рачунару. Демонстрирати и практично реализовати употребу едукативних CD-а и DVD-а (електронске књиге, енциклопедије, атласи…).

Advertisements

Dodavanje ćirilice latinice i drugih jezika u Windows 7 i XP.

Na zahtev đaka, pripremio sam dva primera dodavanja ćirilice latinice i drugih jezika u Operativne sisteme Windows 7 i XP.

Kratko uputstvo za Windows 7:
Kroz Start meni pokrenuti Control Panel i pronaći ikonu podešavanja jezika Region and Language.
Zatim izabrati karticu Keyboards and Languages pa opciju change keyboards i kliknemo na opciju  Add…
ostaje nam da izaberemo jezik Serbian (Cirilic) Serbia, tako što otvorimo plus ispred jezika i još jednom otvorimo plus ispred opcije keyboard i čekiramo opciju Serbian (Cirilic). Nakon toga u opciji Default input lanaguage izaberite jezik koji će se pojavljivati prilikom startovanja računara.

Video uputstvo možete pogledati ovde>>>

Kratko uputstvo za Win XP :
U Windows XP kroz meni Control Panel pronaći opciju Regional and Language options zatim kliknite na karticu Languages pa na opciju Details pa na opcije dodavanja Add…
zatim u opciji Input Language birate jezik koji hoćete. Nakon toga u opciji Default input lanaguage izaberite jezik koji će se pojavljivati prilikom startovanja računara.

Video uputstvo možete pogledati ovde>>>