Neumann 2016. Информатичко такмичење

Покрајински ниво информатичког такмичења „Нојман” (Неуманн) – У потрази за младим талентима одржано је у Сенти 27.02.2016. године под покровитељством АП Војводине. Организатор такмичења је гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи” www.bolayi-zenta.edu.rs која у потрази за талентима жели да афирмише ученике кроз израду информатичких производа у категоријама израде софтвера, хардвера, графике и апликација за мобилне уређаје.

Међу учесницима и представницима школа из Војводине ученици наше школе остварили су запажене резултате:

Категорија:
Рачунарске игре:
Андреј Михајлов VII3 – ПРВО место
Презентације за едукацију:
Сара Замуровић VII2 – ДРУГО место
Награђени ученици добили су вредне награде.

Након успеха на покрајинском нивоу такмичења Андреј Михајлов је остварио пласман на међународни ниво такмичења који ће се одржати у Мађарској у Граду Саксарду од 17. до 19. марта.

Игру Андреја Михајлова “АМГ” може се преузети ОВДЕ>>

Презентацију Саре Замуровић “Убрзање” може се преузети ОВДЕ>>


 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

ИНТЕРНЕТ (6)

Тежиште рада, код прве наставне теме Интернет, треба да буде на разним врстама електронске комуникације као и правилима безбедног понашања у оквиру такве комуникације. Објаснити појам електронске комуникације и навести примере комуникације између људи преко рачунара, мобилне телефоније и других електронских уређаја и опреме.

ОБРАДА ЗВУКА (4)

Код теме Обрада звука ученицима представити формате звучних записа, издвојити оне који се најчешће користе и истаћи њихове предности и недостатке у поређењу са другима. Демонстрирати рад на обради звука у неком од доступних програма (нпр. Audacity, Windows Media Encoder, Adobe Audition, Sound Forge, Nuendo…). Посебну пажњу посветити целинама као што су: конверзија између различитих формата, снимање и обрада гласа (и других звукова) и монтажа аудио записа (од већ постојећих музичких нумера.

ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА (6)

Тему Обрада видео записа започети снимањем видео записа. За снимање видео секвенци користити дигиталне фотоапарате и мобилне телефоне. Уколико школа поседује неку врсту камере, омогућити ученицима да практично раде са њом. Снимљене материјале увозити у програм за обраду видео секвенци (на пример Windows Movie Maker и други). Показати основне алате за одсецање, брисање, позиционирање, копирање, премештање, постављање на временску линију видео секвенци ради финалне монтаже

ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА (10)

Следећа етапа у обради ове теме би требало да буде дефинисање појма презентације и упознавање са њеном типичном структуром кроз приказивање добро урађених примера. Ученике упознати са карактеристикама успешне презентације и критеријумима за њено оцењивање. Такође, ученицима скренути пажњу на поштовање препорука приликом самосталне израде презентације.

ИЗБОРНИ МОДУЛ (10)

Програмирање (10)

У оквиру последње тематске целине пружа се могућност наставницима и ученицима који су заинтересовани за наставу Програмирања да наставе са изучавањем неког од актуелних програмских језика са којим су се сусрели у VI разреду (C#, Java или Visual Basic). При реализацији ове тематске целине ученике треба упознати са следећим концептима: Низови, петље, наредбе и потпрограми…

 

Dodavanje ćirilice latinice i drugih jezika u Windows 7 i XP.

Na zahtev đaka, pripremio sam dva primera dodavanja ćirilice latinice i drugih jezika u Operativne sisteme Windows 7 i XP.

Kratko uputstvo za Windows 7:
Kroz Start meni pokrenuti Control Panel i pronaći ikonu podešavanja jezika Region and Language.
Zatim izabrati karticu Keyboards and Languages pa opciju change keyboards i kliknemo na opciju  Add…
ostaje nam da izaberemo jezik Serbian (Cirilic) Serbia, tako što otvorimo plus ispred jezika i još jednom otvorimo plus ispred opcije keyboard i čekiramo opciju Serbian (Cirilic). Nakon toga u opciji Default input lanaguage izaberite jezik koji će se pojavljivati prilikom startovanja računara.

Video uputstvo možete pogledati ovde>>>

Kratko uputstvo za Win XP :
U Windows XP kroz meni Control Panel pronaći opciju Regional and Language options zatim kliknite na karticu Languages pa na opciju Details pa na opcije dodavanja Add…
zatim u opciji Input Language birate jezik koji hoćete. Nakon toga u opciji Default input lanaguage izaberite jezik koji će se pojavljivati prilikom startovanja računara.

Video uputstvo možete pogledati ovde>>>