САДРЖАЈ ПРОГРАМА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА ОСМИ РАЗРЕД

ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ (10)

Радна свеска и радни лист. Објаснити радно окружење и основне елементе прозора. Објаснити појмове: радна свеска, радни лист, ћелија, редови, колоне, адреса ћелије. Обрадити кроз вежбу рад у радној свесци (чување, брисање, премештање и копирање, отварање нове и постојеће радне свеске), кретање кроз радни лист (помоћу миша и тастатуре), убацивање новог радног листа, брисање радног листа, промену имена, копирање и померање радних листова. Показати селекцију ћелије, реда, колоне и целог радног листа. Вежбати селекцију суседних и несуседних ћелија, редова и колона. Вежбати промену ширине редова и колона.

ИЗБОРНИ МОДУЛИ (10)

Препоручује се наставнику да осам часова посвети изради задатака у програмском језику који је изучаван у VI и VII разреду. Задаци за вежбу могу бити неке од следећих тема: сортирање, евиденција присуства, просечна оцена,

ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА (14)

Обновити са ученицима појмове као што су сервиси интернета, презентације на интернету, мапа и структура презентација на мрежи, појам сајта, преузимање материјала са других презентација, ауторска права на интернету и друго. Израду презентација на мрежи започети радом са језиком HTML. Објаснити основе језика HTML. У оквиру наставних јединица које следе направити једоставну презентацију на мрежи.

Обраду језика HTML и израду једноставне презентације на мрежи поделити на следеће целине:

Основни елементи језика HTML, боја и слика за позадину, рад на тексту, рад на слици, хиперлинк…

Android sekcija

S početkom meseca oktobra počela je sa radom i sekcija iz predmeta informatika i računarstvo, programiranje i izrada Android aplikacija za smart telefone, izradite lako vašu prvu Android igricu, potrebno vam je da imate smart telefon sa Android  operativnim sistemom i aktivan e-mail nalog, termini su istaknuti na vratima kabineta.

UntitledNastavnik Milorad Karanović