Европска недеља програмирања „CodeWeek“

Европска недеља програмирања обележена је ове године у нашој школи у периоду од 11. до 17. октобра 2014. године. Мотивација и афирмација учења програмирања код ученика развија логичко размишљање, тако уче да разумеју и стварају нове технологије а не само да их користе. Основно знање из области информационих технологија је неопходно ученицима да бисмо их припремили за будућност. Програмирање је пресудно за разумевање начина на који користимо рачунар и све доступне алате. Основне вештине програмирања ће бити потребне за многа занимања будућности, а више од 90% занимања у данашње време захтева одређена знања у области ИКТ-а.

То је била прилика да се што више ученика, око 150 њих, окупи ради заједничког учења о програмирању, и да стекну основне вештине из ове области и учествују у активностима које ослобађају креативност. Обрађиване су следеће теме: увод у програмирање, програмирање онлајн робота и игрице за смарт телефоне. Промотивни час је одржан у информатичком кабинету школе. Садржаји тема су на блогу наставника информатике и рачунарства Милорада Карановића у ОШ „Свети Сава“ у Кикинди.

IMG_4785 IMG_4776

IMG_4779 IMG_4777

Advertisements

Почетак „Недеље кода“ у ОШ „Свети Сава“ у Кикинди. #codeEu, #srb

IMG_4776 IMG_4777 IMG_4779 IMG_4785

#codeEu, #srb

www.robomindacademy.com  –  Управљање малим роботом
http://code.org/ изузетни примери и занимљив начин програмирања уз Angry Birds
www.funlearning.com – Забавно учење уз игрицу
https://www.allcancode.com/ – Покрени Марка

Садржаји тема у вези са недељом програмирања

Ученици ће се сусрести са начином програмирања у три одвојене апликације:

http://appinventor.mit.edu/explore/   направите своју прву Андроид ОС апликацију.

http://scratch.mit.edu/ занимљив начин учења програмирања.

http://www.codecademy.com/ програмирајте кретања робота.

Прва тема обрађује апликације које се могу инсталирати на Андроид ОС

Тема апликације Scratch се изводи на паметној табли па је приступ иновативан и занимљив за ученике

Кретање робота је онлине апликација за разбибригу.

Untitled

 

Недеља програмирања

У оквиру Европске недеље програмирања наставници Информатике и рачунарства у нашој школи организују на тему „Недеља програмирања“.

Промотивни час ће се одржати од 13-16.10.2014. са почетком у 08:00 до 11:00 часова у информатичком кабинету ОШ „Свети Сава“ у Кикинди.

Садржаји тема: ОВДЕ!

КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

Детаљније на: CODEWEEK.EU

Ресурси на веб сајту „Europe Code Week

Пратећи материјал Prateći materijal – coding 30 sept 2014

Званично позивно писмо  nedeljakodiranja

За почетнике у програмирању препоручујемо да посете ове сајтове:

http://appinventor.mit.edu/explore/   направите своју прву Андроид ОС апликацију

http://code.org/ изузетни примери и занимљив начин програмирања уз Angry Birds

http://csedweek.org/resource_kit

http://scratch.mit.edu/ занимљив начин учења

http://www.yoyogames.com/studio

http://www.codecademy.com/ програмирајте кретања робота

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

ИНТЕРНЕТ (6)

Тежиште рада, код прве наставне теме Интернет, треба да буде на разним врстама електронске комуникације као и правилима безбедног понашања у оквиру такве комуникације. Објаснити појам електронске комуникације и навести примере комуникације између људи преко рачунара, мобилне телефоније и других електронских уређаја и опреме.

ОБРАДА ЗВУКА (4)

Код теме Обрада звука ученицима представити формате звучних записа, издвојити оне који се најчешће користе и истаћи њихове предности и недостатке у поређењу са другима. Демонстрирати рад на обради звука у неком од доступних програма (нпр. Audacity, Windows Media Encoder, Adobe Audition, Sound Forge, Nuendo…). Посебну пажњу посветити целинама као што су: конверзија између различитих формата, снимање и обрада гласа (и других звукова) и монтажа аудио записа (од већ постојећих музичких нумера.

ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА (6)

Тему Обрада видео записа започети снимањем видео записа. За снимање видео секвенци користити дигиталне фотоапарате и мобилне телефоне. Уколико школа поседује неку врсту камере, омогућити ученицима да практично раде са њом. Снимљене материјале увозити у програм за обраду видео секвенци (на пример Windows Movie Maker и други). Показати основне алате за одсецање, брисање, позиционирање, копирање, премештање, постављање на временску линију видео секвенци ради финалне монтаже

ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА (10)

Следећа етапа у обради ове теме би требало да буде дефинисање појма презентације и упознавање са њеном типичном структуром кроз приказивање добро урађених примера. Ученике упознати са карактеристикама успешне презентације и критеријумима за њено оцењивање. Такође, ученицима скренути пажњу на поштовање препорука приликом самосталне израде презентације.

ИЗБОРНИ МОДУЛ (10)

Програмирање (10)

У оквиру последње тематске целине пружа се могућност наставницима и ученицима који су заинтересовани за наставу Програмирања да наставе са изучавањем неког од актуелних програмских језика са којим су се сусрели у VI разреду (C#, Java или Visual Basic). При реализацији ове тематске целине ученике треба упознати са следећим концептима: Низови, петље, наредбе и потпрограми…

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

РАД СА ТЕКСТОМ (10)

Код тематске целине Рад са текстом главни акценат треба ставити на рад са табелама које нису обраёиване у петом разреду. Кроз примере и једноставне вежбе обрадити појмове редова и колона табеле, креирање табеле, појам ћелије, уметање редова и колона, брисање редова и колона, спајање и дељење ћелија, промену ширине и висине редова и колона. Обрадити, такоёе, кретање по табели, унос текста у табелу.

ИНТЕРНЕТ (4)

Тематску целину Интернет демонстрирати на примерима. Уколико школа нема техничке могућности за Интернет конекцију, рад са Интернетом показати на неколико страница смештених на хард диску, у offline режиму. Појам глобалне и локалне рачунарске мреже објаснити што је могуће једноставније. Повезивање на Интернет објаснити више теоријски, а уколико постоји могућност показати и практично

ГРАФИКА (10)

У оквиру тематске целине Графика ученицима треба представити различите изворе дигиталних слика. Почети од креирања једноставних цртежа, затим објаснити сликање екрана и обраду тако добијених слика. Након тога треба демонстрирати поступак скенирања и фотографисања дигиталним фотоапаратом. Омогућити свим ученицима да стекну практично искуство у раду са скенером и дигиталним фотоапаратом

АНИМАЦИЈА (3)

За обраду појма Анимација издвојено је свега три часа и треба их ефикасно искористити на дефинисање самог појма, демонстрацију неколико примера и израду једноставне анимације на задату тему. Наставнику се препоручује рад са програмима Gif Creator, Gif animator или Microsoft Photo Story.

ИЗБОРНИ МОДУЛИ (9)

Програмирање

У оквиру последње тематске целине пружа се могућност наставницима и ученицима који су заинтересовани за наставу Програмирања да почну са изучавањем неког од актуелних програмских језика. Наставницима се препоручује да програмске садржаје обраде у једном од следећа три програмска језика: C#, Java или Visual Basic.

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА ПЕТИ РАЗРЕД.

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ (14)

При реализацији тематске целине „Оперативни систем“ треба упознати ученике са оперативним системом Windows или Linux. Потребно је на самом почетку упознати ученике са графичким радним окружењем, са посебним нагласком на радну површину – Desktop и његове делове (Taskbar, иконице, позадинска слика). Објаснити ученицима шта је Shortcut и употребу десног и левог клика мишем. објаснити ученицима рад са објектима у My Computer-у. У оквиру ове наставне јединице упознати их са организацијом дискова, датотека и директоријума. Објаснити преносне и фиксне меморијске медијуме: дискете, CD и DVD, Flash меморије као и хард дискове. Пошто су ученици савладали овај део програма треба их упознати са програмом за управљање датотекама и директоријумима, Windows Explorer. Ученицима указати на сличности са иконом My Computer…

РАД СА ТЕКСТОМ (14)

При реализацији тематске целине „Рад са текстом“ показати ученицима на које се начине може покренути програм за обраду текста (иконица, Start/Programs, Start/Run). Посебну пажњу обратити на радни простор као и на главни мени и траку са алатима. Сваки ученик треба да научи како се постављају и уклањају toolbar-ови. Показати ученицима како се креира нови документ, односно како се отвара већ постојећи. Објаснити како се снима документ и нарочито нагласити разлику између команди Save и Save As. Пошто су обрађене основне команде File менија објаснити ученицима како се одређује изглед и величина стране, као и маргине (дијалог Page Setup)…

УВОД У МУЛТИМЕДИЈУ (8)

При реализацији тематске целине „Увод у мултимедију“ ученике упознати са појмом мултимедија. Оспособити ученике да користе неке најчешће употребљаване апликације за рад са мултимедијом (нпр. Media Player, Real Player, Micro DVD …). Дати им основне информације о преносу, обради и репродукцији слике и звука на рачунару. Демонстрирати и практично реализовати употребу едукативних CD-а и DVD-а (електронске књиге, енциклопедије, атласи…).

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА ОСМИ РАЗРЕД

ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ (10)

Радна свеска и радни лист. Објаснити радно окружење и основне елементе прозора. Објаснити појмове: радна свеска, радни лист, ћелија, редови, колоне, адреса ћелије. Обрадити кроз вежбу рад у радној свесци (чување, брисање, премештање и копирање, отварање нове и постојеће радне свеске), кретање кроз радни лист (помоћу миша и тастатуре), убацивање новог радног листа, брисање радног листа, промену имена, копирање и померање радних листова. Показати селекцију ћелије, реда, колоне и целог радног листа. Вежбати селекцију суседних и несуседних ћелија, редова и колона. Вежбати промену ширине редова и колона.

ИЗБОРНИ МОДУЛИ (10)

Препоручује се наставнику да осам часова посвети изради задатака у програмском језику који је изучаван у VI и VII разреду. Задаци за вежбу могу бити неке од следећих тема: сортирање, евиденција присуства, просечна оцена,

ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА (14)

Обновити са ученицима појмове као што су сервиси интернета, презентације на интернету, мапа и структура презентација на мрежи, појам сајта, преузимање материјала са других презентација, ауторска права на интернету и друго. Израду презентација на мрежи започети радом са језиком HTML. Објаснити основе језика HTML. У оквиру наставних јединица које следе направити једоставну презентацију на мрежи.

Обраду језика HTML и израду једноставне презентације на мрежи поделити на следеће целине:

Основни елементи језика HTML, боја и слика за позадину, рад на тексту, рад на слици, хиперлинк…

Данас је рођендан првог персоналног рачунара

Компанија ИБМ пустила је 12. августа 1981. године у продају први персонални рачунар (ПЦ) који је по цени од 1.565 долара постао приступачан за кућу употребу у економски развијеним земљама, чиме је и почела његова масовнија употреба.

IBM 5150

Модел 5150 је карактерисао Интелов процесор 8088,  који ради на такту 4,77 Мhz,  има 16 КБ РАМ меморије и монохроматски монитор од 12 инча.

ИБМ ПЦ је у то време био најмањи и најјефтинији рачунар који је компанија до тада представила, а постао је основа за даљњи развој персоналних рачунара. Поредећи капацитете тадашњег ПЦ-а са савременим паметним телефонима, било би потребно 419.000 тих уређаја да би достигли меморију Самсунг Галаxy С5 телефона.

Такође, просечна песма, која има око 3,5 МБ захтевала би меморију 90 PC из 1981. године. Како кажу у компанији ИБМ, од представљања првог ПЦ 1981. године, технологија се развијала драматичним корацима.

Сада можемо радити са мобилним уређајима све оно што је пре 33 године било незамисливо, као што је мобилно банкарство, гледање видео садржаја или куповина хране. Из те перспективе, било би потребно готово пола милиона PC-јева из 1981. да би корисници добили количину меморије коју данас носе у уређајима у џеповима.

„Путовање на коме смо били претходних 30 година било је запањујуће – и изузетно смо узбуђени због онога што ће нам донети наредних 30 година“, поручују из ове компаније.

b92/tehnopolis

Употреба српске ћирилице на рачунарима

Велика је разлика у изгледу текста који је писан руском варијантом слова (горњи део) и нашом, српском варијантом.
На слици: фонт Ресавска можете преузети ОВДЕ

01XL

Детаљније